Hvilke strenge foretrfkker du ? - og hvorfor ?

greenspun.com : LUSENET : Strenge : One Thread

Dette er blot en ebningshilsen til Soundweb.dk4s nye diskussionsforum. Jeg heber det vil udvikle sig til et sted hvor man kan udveksle erfaringer med andre strengebrugere, - se klx pe !

-- Jacob Jensen (jacob@soundweb.dk), July 31, 2000

Answers

Dean MArkley Blue Steel

Personligt er jeg rigtig glad for at bruge Dean MArkley Blue Steel pe min bas. De holder utroligt lfnge og har en god klang

-- Jacob Jensen (info@soundweb.dk), August 16, 2000.

Moderation questions? read the FAQ