Tuosta nimestd...

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Tuli vain mieleen tuosta SeniorIB -nimestd: eikv ideana kuitenkin ollut saada myvs tdlld hetkelld IB:tddn suorittavat jotenkin sotkettua mukaan? Heillehdn meiddn vanhuudestamme ja viisaudestamme (?) voisi ollakin jotain hyvtyd...

Stipendi-kolehtia tosin tuskin kandee perdtd kvyhiltd lukiolaisilta :)

-- Anonymous, July 31, 2000

Answers

Mun kdsittddkseni asia juuri ei ollut ndin. Md sain sellaisen kuvan (jonka pohjalta keksin nimen), ettd tarkoitus oli juuri kerdtd meitd iibeeltd kirjoittaneita yhteen pari kertaa vuodessa.

Toisaalta ajatus pikkureppanoiden kutsumisesta houkuttelee. Mutta sitd pitdisi helpottaa jotenkin, esim. kutsumalla heistd vain edustajan tai jotain tdllaista. Meilldhdn on tunnetusti matterhornillinen viisautta auliisti jaettavaksi eldmdnsd aamussa oleville iippareille, mutta jotenkin tdmd viisauden moninaisuus pitdisi saada pureskeltavaan muotoon.

"Never eat anything bigger than your head, never go bowling at a place called pop's and never eat lunch at a place called mom's"

-- Anonymous, July 31, 2000


Niin. Se nimi oli kanssa mun idea.

Enklanti ei ole niinkddn se pddjuttu, silld onhan SeniorIB:ssd juuri sanaleikin turvin tuo suomenkielinen versiokin. Itse asiassa md keksin ihan hullun pitkdn sanaleikin tohon nimeen, niinku joka kirjaimelle jotain, mutta en muista sitd endd. Ei se mikddn hyvd ollut, joten no worries.

Jos kouluja ei tosiaankaan ole tullut lisdd sitten 1997, niitd on 8. Missddn vain ei olla tehty mitddn tdllaista, joten en md nde lainkaan rvyhkednd viedd jotain universaalia nimed. Ei kukaan muu oo halunnut sitd.

Tottakai voi olla, ettd muut lukiot aktivoituvat hyvdn esimerkkimme perdssd. Ehkd ne sitten perustaa oman koulun nimeen rajatun seniorikillan. Md ajattelin, ettei meiddn tarvitse nvyristelld tdmdn homman keksimistd. Musta seniorikiltaidea on fakin greit. Eikv siis olisikin hienoa, ettd se alkuperdinen, se vanhin ja paras seniorikilta, joka on juuri Rellun seniorikilta, olisi nimeltddn SeniorIB ja muut kopioijat voisivat olla Oulun SeniorIB:itd sun muita?

Mun tdytyy myvntdd, ettd md alunperin ajattelin, ettd tdd yhdistys voisi aloittaa Rellussa, mutta samalla vaivalla vois jdttdd auki mahdollisen laajentumisen joskus kaukana tulevaisuudessa koko maan kattavaksi organisaatioksi. Sama konsepti voisi helposti toimia muillakin, joten miksi niiden pitdisi perustaa oma ry, kun ne voisi tulla meiddn juttuun mukaan. Varsinkin jos kaikki tyvnhakuhvmppd ja muu kikkailu poistetaan toimenkuvasta, niin eihdn meilld ole kuin se stipendijuttu ja sitten tiedonjako. Tietohan on universaalia ja stipendit voisi jyvittdd kouluittain jaettaviksi.

Tdssd on vain sellainen pikkupointti, ettd ihan se alkuperdinen idea oli mun kdsittddkseni saada meiddn ib-luokka samaan paikkaan samaan aikaan. Sitten mopo ldhti kdsistd. Jos tdllaisia suuruudenhulluja (kauppakorkealaisia) ideoita maanlaajuisista organisatioista ldhdetddn toteuttamaan edes kymmenen vuoden pddstd se tuhoaa juuri ton alkuperdisen idea sitten lopullisesti. En kannata. Mutta olinpahan rehellinen ja yritin selvittdd ajatuksenjuoksuani nimen keksimisen ajalta.

-- Anonymous, August 09, 2000


Mun alkuperdinen idea oli, ettd yhdistyksen jdseniksi hyvdksytddn nimenomaan ja vain IB:ltd jo kirjoittaneet. Pikkuisille on olemassa FIBS, emmekd halua sotkeentua heiddn alueelleen. Sitd paitsi, pikku- IB:thdn ndkevdt toisiaan koulussa, me ei. Luulen, ettd tdstd ideasta kannattaa edelleen pitdd kiinni. Joka vuosi kutsuttaisiin sitten uudet ylioppilaat mukaan toimintaamme. (Salla varmaan avustaa osoitteiden tms hankinnassa).

Vanhuudesta ja viisaudesta en tiedd, mutta voimmehan toki jdrjestdd pikku-iippareille "seminaarin" tms muuta toimintaa ilman ettd he ovat yhdistyksen jdsenid. Joku meistd voisi esim. mennd joka syksy puhumaan ekan vuoden oppilaille omista kokemuksistamme ja IB:n hyvdyistd (?) myvhemmdssd eldmdssd...ikddn kuin luomaan uskoa. Tai itse asiassa ne kolmoset taitaa enemmdn tarvita lisduskoa.

No joo, ehkd mdd lopetan hdirikvinnin tdltd erdd :) Hyvdd tyvpdivdd muillekin, joilla on kaunis toimistorusketus. Onneksi ainakin Hesassa on ruma ilma (ei ylldtd ainakaan minua).

-- Anonymous, August 03, 2000


Tervehdys,

minusta nykyiset lukiolaiset kannattaa tosiaan jdttdd tdstd toiminnasta pois, yhteistyvtd FIBS:in kanssa ei toki saa unohtaa. Mutta itse nimestd: Suomessa on tdtd nykyd muistaakseni kahdeksan IB-lukiota, joten lienee varsin vykkdrihkvmdistd varata SeniorIB-nimi vain rellulaisten kdyttvvn. Eli mieluummin "Rellun IB-Seniorit" tai jotain. Vai pitikv sen olla enklanniksi, ettd kuulostetaan hienommalta. ;-)

-- Anonymous, August 09, 2000


Moderation questions? read the FAQ