Keskustelu FIBS:n kanssa

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

Mina kirjoitin tallaista FIBS:lle 21.7.

Hei.

Olen vanha IB (kirjoittanut Tampereelta 1997) ja lahestyn teita, siis FIBS:ia, seuraavanlaisen asian tiimoilta: (Eiko ollutkin kiva amerikkalaistyylinen aloitus?)

Rellun iipeilla tuli sellainen idea, etta perustetaanpa seniorikilta. Siis alunperin Rellusta valmistuneille iibeille. Ajattelin kysyd, ettd tieddtkv vastaavanlaisesta organisaatiosta missddn pdin Suomea? Onko joku jo tehnyt kaiken mita me yritdmme tehda? Ihan vain sen vuoksi kysyn, ettei tarvitsisi keksid pyoraa uudelleen. Ja jos kukaan ei ole tallaista megaideaa viela saanut, niin nyt FIBS:kin tietaisi sellaisen olemassaolosta ja voisi sitten promota ideaa muille ja blah blah yadda yadda...

No kuitenkin. Jos tiedat moisesta tai olet muuten kiinnostunut kuulemaan lisaa hankkeesta, voitko vastata alla olevaan osoitteeseen, niin saadaan homma selvaksi.

-- Anonymous, July 31, 2000

Answers

Nama mun vastaukset tulee nyt vahan talleen oudosti, kun olen admin, mutta koettakaa kestaa. Tama on vastaus ensimmaiseen vastaukseen 31.7.:

Kiitoksia pikaisesta vastauksesta, tassa kun on tottunut kesalomien "vastaan kuukauden kuluttua" tyyppisiin aikoihin. Viitaten ensimmaiseen kysymykseesi (tosin ilmeisesti retoriseen) tama ajatus on tullut minun tietooni Sanna Vuoriselta, joten tod.nak.com se ei ole Ostmanin aivoituksia.

(Andante) Unohtamisongelman olemme ohittaneet muistuttamalla kaikkia siita, kuinka uskomattomia persoonia iibeet ovat. (Allegretto) Siis eihan tallaista jengia loydy mistaan kaupasta. Ei sita yhteenkuuluvuuden tunnetta (crescendo et rubato), ideoiden hurmiota, suvaitsevuutta ja realistista maailmanparantamista, (ritardando) mika oli iibeelle arkipaivaista, (finale) loyda iibeen ulkopuolisesta maailmasta. (sic)

Mun on henk.koht. vaikea kertoa killan virallisesta koosta. Kaikki rellun iibeet, joihin olen tormannyt ja joille olen asiasta ilmoittanut, ovat ihastuneet ajatukseen. Talla perusteella joutuisin arvioimaan maaran noin pariin sataan. Todennakoisemmin joku muutama kymmenen jasenta saataisiin kerattya muutamassa viikossa muutamalla maililla ja puhelinsoitolla.

Toiminnasta sen verran, etta ensimmaisina ajatuksina olivat vuosittainen kevatkokous, joka ajoittuisi kirjoitusten jalkeiselle viikonlopulle ja vuosittainen syyskokous, joka ajoittuisi jonnekin jouluruuhkan lomaan. Taman lisaksi on ollut esilla stipendirahaston perustaminen erinomaisesti suoriutuvien iibeitten kannustimeksi. Itse olen myos pohtinut mahdollisuuksia helpottaa iibeitten tyonhakua sun muuta, mutta nama menevat jo ilmeisesti paallekain teidan toimintanne kanssa. Tarkoitus ei siis ole perustaa kilpailevaa lahkoa.

Yhdityksen nimeksi olen ehdottanut SeniorIB, johtuen laajasta valikoimasta sanoja, jotka voidaan osoittaa kyseisen akronyymin pohjaksi. Tama ehdotus ei ole vield mennyt lapi tai siis sen nimista yhdistysta ei ole viela rekisteroity, mutta sita voisi kutsua vaikkapa tyonimeksi.

Keskustelin juuri risteilysta eraiden ib-tuttujen kanssa. Itse haluaisin osallistua ja samanlaista palautetta olen kuullut muualtakin. Miten se olisi mahdollista?

Idea seniorikillan perustamisesta tuli Sanna Vuoriselta ja siita on nyt jokunen viikko. Mina nakitin itse itseni taman homman hoitamiseen. Talla hetkella saantojen laadinta on tyon alla ja olen perustanut q&a -foorumin killan toimintojen ideointiin. Foorumi on yksityinen, mutta jos tunnette tarvetta tai halua, voin toki paljastaa valtionsalaisuutena suojelemamme salasanan, jolloin tekin voitte osallistua killan puuhasteluun.

Kunnioittaen,

-- Anonymous, July 31, 2000


Jdlleen kerran tdmd mun vastaus tulee tdhdn ylvs... Tdmd on nyt siis vastaus toiseen Anna Mikkolan 31.7. ldhettdmddn mailiin:

[idean kopioimisesta]

Jee. Me ollaan juuri tekemdssd sddntvjd. Saa vapaasti kopioida... [realistisuudesta]

Kiitdmme ja kumarramme ja pddtdmme pitdd organisaation matalana.

[utopiasta] Mdkin muistan lukeneeni joitain kymmenid maileja aiheen tiimoilta jo omina lukiovuosinani...

[tyvnhausta]

Hienoa. Tdssd ei nyt ole mitddn varsinaista momentumia takana vield, mutta vain vield. Kylld meistd tulee kohta tosi vaikutusvaltaisia ja sitten, sitten IB:td kunnioitetaan. (sic)

[rahoituksesta]

Me kerdtddn jdseniltd jdsenmaksu, josta osa laitetaan stipendirahastoon (siis perustetaan rahasto, eikd vain laiteta rahoja jonnekin kdyttvtilille inflaaiton syvtdviksi) ja osa kdytetddn juokseviin kuluihin, kuten kokoustilojen vuokrat ja mahdolliset tarjoilut. Muuten leetchataan aikaa ja resursseja kaikilta, jotka pddnsd mukaan tyvntdd. [TOK cruisesta]

Kuinka aikaisin voit antaa tarkan pdivdmddrdn. Vai onko tuo aina varma? Perjantai-lauantai vai lauantai sunnuntai, siis tdnd vuonna 3.- 4.11 vai 4.-5.11 vai miten?

[ilmoittautumisesta]

Md haluan mukaan ja md olen ehdottanut, ettd me prustettaisiin sen meiddn SeniorIB (tyvnimi) jo syksylld ja tulevina vuosina pidettdis sddntvmddrdinen syyskokous aina TOK cruisea edeltdvdnd aikana (pdivdnd tai aamuna)

[kustannuksista]

Milloin sd pystyisit antamaan tarkemman ohjelman kustannusarvioineen?

Joo. Mun tdytyy tdstd ldhted muita juttuja hoitamaan, mutta md otan taas piakkoin yhteyttd. Jos vaikka nukkuis vdhdn...

-- Anonymous, August 03, 2000


Ja he vastasivat 31.7. ndin:

Terve!

Vastaus menee myvs yhdistyksen hallituksen sdhkvpostilistalle. Pahoitteluni ndinkin myvhdisestd vastauksesta, tietokoneeton kesdloma vaikeuttaa sdhkvpostin kdyttvd huomattavasti.

[eka kysymys]

No, FIBSin vanhat aktiivit ovat kai joskus kokoontuneet ldhinnd irlantilaistyyppisissd illanvietoissa, mutta kovin organisoitunutta toimintaa ei missddn kdsittddkseni ole. Ajatus on toki hieno ja vield hienommaksi sen tekee se, ettd sellainen on (kerrankin) syntynyt noin niinkuin itsekseen. (Paitsi jos tdmd on joku Kvstmanin aivoitus..:-) Ongelmana on kai (ollut) myvs se, ettd ainakin tdhdn mennessd iipeeltd valmistuneita on kohtalaisen vdhdn ja kaikki ovat ajaantuneet sinne sun tdnne. Lisdksi hyvin monesti tvrmdd ilmivvn nimeltd "kirjoitin jo, unohdetaanko se?".

[toinen kysymys]

Ei ole :-) Kai... tdlld hallituksen listalla on kylld nditd vanhoja kddppdnvitd roikkumassa vieldkin mukana, eivdtkvhdn nuo heitd kommenttia jos puhun ldpid pddhdni.

[loppu toisesta kappaleesta]

Kylld vain. Oikein hieno idea. Kuulisin(mme) mieluusti lisdd suunnitelmistanne. Minkdkokoinen porukka on tdtd kiltaa puuhaamassa ja minkdtyyppistd toimintaa olettaisitte sen harjoittavan? Onko teilld sille nimi? (Haluatteko osallistua risteilylle? :-)

[vika kappale]

Juu, milloin tdmmvinen idea on siis syntynyt ja onko sinut nakitettu jonkinlaiseksi yhteyshenkilvksi? (Ts. missd vaiheessa idean kehittely on?) Odottelemme innolla kuulevamme lisdd.

............................

Anna Mikkola, puheenjohtaja

Finnish International Baccalaureate Society ry.

www.lukio.fi/fibs sekd www.ibo.org

email: fibs@lista.lukio.fi tai

anna.mikkola@lyseo.edu.ouka.fi

gsm: +358 50 321 5942

............................

[vakuuttavaa, eikv (toim.huom.)]

-- Anonymous, July 31, 2000


Tdmd on toinen vastaus 31.7:

Vastaanpa samantien kun vield koneella olen.

[erilaisuudesta]

Kun nyt sanoin fooruminne olevan ainakin nimellisesti suljettu, voinen myvntdd osuneesi ainakin sinnepdin. Itse olen toki tvrmdnnyt FIBSin asioita hoitaessani normaali-ihmisten kommentteihin, kuten "te olette niitd moniongelmaisia" jne., mutta eivdthdn ne mitddn mistddn tiedd. Onhan niitd teekkarikiltojakin. (Ja tdstd pienestd huumorinkukkasesta en ota varsinaista vastuuta.) Vakavasti puhuen, ideanne on hyvd, ja jos oikein energiselle pddlle osun, saatan kopioida sen ja alkaa jauhamaan sellaisesta myvs Oulussa.

[jengin koosta]

Joo. Muutama kymmenen aktiivisesti toimivaa henkilvd lienee realistinen ja toimivakin konsepti. Tietystikddn en pysty arvioimaan tilannetta, kun en sitd sen kummemmin tunne, mutta yleensd ndissd jdrjestvtouhuissa ja vastaavissa on aina se tietty prosentuaalinen osuus joka vain heiluu innostuneen ndkvisend mukana. Huomioitavaa lienee se, ettd mikdli kaikki parisataa olisivat aktiivisia, homma menisi tod. ndk. melkoiseksi hdslddmiseksi. Tdmd ideanne on vield niin pienimuotoinen, ettd se on suorastaan piristdvdn realistinen ja antaa toiveita onnistumisesta. Olen ollut, ehm, mukana hommaamassa hyyyvin paljon utopistisempiakin hankkeita IB-maailmassa...(Tulee mieleeni aikoinaan idea ylikansallisesta IB-yhdistyksestd, jossa joku vakavissaan ehdotti, ettd kaikkien hallituksen jdsenten tulisi homman helpottamiseksi muuttaa Sveitsiin :-)

[toiminnasta]

Ei ollenkaan. Tyvnhaun helpottaminen ei varsinaisesti kuulu FIBSin toimenkuvaan. Toimenkuvamme on enemmdn varsinaiseen IB:lld opiskeluaikaan liittyvdt ongelmat ja ennen kaikkea tutkinnon tunnetuksi tekeminen suomalaisessa korkeakoulumaailmassa - siind on muuten hiukan tyvsarkaa. Ideanne kuulostavat hyviltd, ei siis pelkdstddn illanviettoja iibeestd keskustellen :-) Miten olette ajatelleet hoitaa rahoituspuolen?

[risteilystd]

Semma jdrjestetddn nykyddn marraskuun ensimmdisend viikonloppuna (taidat olla sitd ikdluokkaa, joka kdvi semman vield kevdtpuolella, eikun se oli '96, '97-semma taisi olla jo syksylld?), joten halukkaat voivat ilmoittautua syksyn aikana. Deadline asettunee jonnekin syyskuun loppuun/lokakuun alkuun, joten ei kiirettd. Se pitdd itse maksaa (sic), mutta hinta vedetddn melko alas niin isoilla jengeilld kuin meilld (viime syksynd melkein 350 osallistujaa), lisdksi tulee bussikuljetus, mutta niitd on sitten jdrjestetty jokaisesta iipeekaupungista jne. (Helsingistd kustannukset tulevat olemaan luokkaa parisataa markkaa/hlv.) Meilld on aina ollut sellainen vakiomddrd senioreja mukana risteilylld, mutta pddosin ovat olleet yhdistyksen entisten hallitusten jdsenid, ei vield koskaan tdmmvistd itseorganisoitunutta porukkaa, joten meistdkin olisi epdilemdttd oikein hienoa saada edes muutama teikdldinen mukaan.

[eksklusiivisuudesta]

No, en usko ettd on edes terveellistd pddstdd kaikkia tdmdnkin puulaakin besserwissereitd sekoilemaan toisten yhdistyksiin. Vaikka epdilemdttd lvyddtte vanhoja FIBSin patuja, jotka ovat innoissaan. Tottakai olen sekd velvollisuuden puolesta ettd henkilvkohtaisella tasolla hyvin kiinnostunut asiasta, ja toivon saavani tietdd toiminnastanne, suunnitelmistanne jne. (mieleen tulee valtavia visioita tulevan yhteistyvn kulminoitumisesta siihen, ettd voimme muistaa toisiamme postitse yhdistysten jdsenlehdilld heti kun FIBS saa senioripostituksen toimimaan vaivaisen viiden vuoden kypsyttelyn jdlkeen...), mutta pitdnee ensin mennd byrokratian kautta, eli puhua asiasta kokouksessa :-) Ndin alkuun voinen vdlittdd terveisenne ja ilmaista halukkuutenne saada lisdinformaatiota risteilylle osallistumisen mahdollisuuksista?

[julkaisusta]

En ollenkaan. Sanomaa tulee aina levittdd.

-- Anonymous, July 31, 2000


Ja Anzku jdlleen vastasi ripedsti ndin:

Nopeasti ja lyhyesti.

[ajankohdasta]

Itse asiassa sunnuntai-maanantai 5.-6.11. Tdmd pdivdmddrd on lyvty lukkoon jo varustamon kanssa.

[kustannuksesta]

Katsotaas, meilld on 12. pdivd (tdtd kuuta) Kuopiossa kokous, sen jdlkeen voin informoida tarkemmin.

-- Anonymous, August 03, 2000Moderation questions? read the FAQ