Workshop i Oslo for kjxnnskryssere og kjxnnsblandere

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Velkommen til e delta i en ny og spennende weekendgruppe!

Denne weekendgruppen 26-27 august gir deg anledning til e jobbe med indre selvbilde og presentasjon utad via fotografering av dine forskjellige fxlelsesuttrykk.

Mariette Pathy Allen fra New York er fotograf og har laget den kjente boken "Transformations - Crossdressers and those who love them". Hun kommer til Oslo for e lede gruppen sammen med meg.

Selv har jeg min egen variant av kjxnnsblanding som jeg presenterte pe et foredrag jeg holdt pe FPE i februar om psykologiske teorier for utvikling av transvestisme og transseksualitet.

Pemeldingsfristen til workshopen er 28 juli. Jeg me vite om vi har nok pemeldte pe det tidspunktet til at vi kan fe Mariette over (hennes omkostninger me dekkes).

Mer informasjon pe min website: www.solverv.com

-- Odd Reiersxl (solverv@online.no), July 07, 2000


Moderation questions? read the FAQ