Hvorfor heter det transvesitt?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Tror ikke det er nxdvendig e kale seg transvesitter, jenter ger vel avogtil i klfr som egentelig passer best for Menn? Men ingen snakker om det. Men med en gang en mann gjxr noe feminint blir det snakket om med en gang og man blir i det sekalte skapet jeg har lest om het. Jenter fer ikke trangen til e ge i motsatt kjxnns klfr fordi mange kvinne klfr ligner mannens.Jeg er ikke i mot transvesitter bare se det er sagt. Tror faktisk det kan bo en liten i meg selv. Derfor syntes jeg en gylden regel burde gjelde: "Det burde ikke vfrt noe som het kvinne klfr og Herre klfr"

MVH Mr_M Velger e vfre annonym

-- Mr_M (nn@nn.nn), June 29, 2000


Moderation questions? read the FAQ