Hvor ble det av TvVennene?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei! Jeg se at det hadde kommet en liten gruppe for oss som er partner av Transvestitter som het TvVenner,visstnok staret av et par jenter som selv er partnere av Transer.Jeg har sendt mail 2 ganger til tvvenner@hotmail.com,men aldri hxrt noe mer.Dette er flere uker/meneder siden.Var interessert i e bli kjent med flere som var i en slik situasjon.Men har som sagt ikke hxrt mere.Kan noen forklare hva som har skjedd - og gjerne hvorfor jeg aldri hxrte noe mer til henvendelsen min. Hilsen Prinsesse

-- Prinsesse (prinsesse__@hotmail.com), June 25, 2000

Moderation questions? read the FAQ