Statistika pristupa Webu kemijskog odsjeka

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Na stranicama http://www.chem.pmf.hr/~kristian/ nalazi se statistika pristupa Webu Kemijkog odsjeka. Prije nego sto pocnete drugi put pljuvati po njemu pogledajte malo brojke. Jos jednom pozivam sve koji bi svojim radom i vjestinom zeljeli poboljsati trenutno stanje.

Ernest

-- Anonymous, June 05, 2000


Moderation questions? read the FAQ