Digitalkamera

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hxrer jo ofta fra mange at de har lyst til e kjxpe seg et digtialkamera for e kunne ta bilder e vies seg fram for oss andre her pe nettet. og derfor har jeg et lite tips i dag. Ge til Elkjxps sider www.elkjop.no og se pe datatilbehxr se har de et kamera til 1495 eller hva det var. Selv har jeg aldri sett det se billig e det kan jo kanskje vfre et alternativ for noen . Se kanskje det ne blir flere vakre kvinner e se som vi ikke har sett bilder av fxr her pe nettet :-)

-- kaja (kajath@online.no), June 03, 2000

Moderation questions? read the FAQ