Gutter i skjxrt.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg skjxnner ikke helt disse innleggene om at gutter som ger i skjxrt vil skape en annerledes situasjon for oss. Det er vel helheten i det vi kler oss i som betyr noe for oss som elsker dameklfr. En helhet fra innerst til ytterst som skaper velvfre hos oss selv.

Jeg har lest om at det ne er e fe kjxpt skjxrt for menn, og jeg se en artikkel for et par meneder siden i Kvinner & Klfr om dette og flere av modellene var jo flotte. Men jeg har aldri sett slike skjxrt ute i butikkene.

-- Celine Normann (celine_no@hotmail.com), May 28, 2000


Moderation questions? read the FAQ