Nederland???

greenspun.com : LUSENET : World Cup History : One Thread

Mwoh, om eerlijk te zijn is deze site nog niet voor de helft af. Ik zocht op spelers voor Johan Cruyff, maar niksover te vinden!!! Zwak.

-- Johan Verduijn (joh@n.verduijn), May 27, 2000

Moderation questions? read the FAQ