Opfe obavijesti

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

U namjeri da Forum opskrbimo va>nim informacijama objavljujem prije svih slu>benih informacija na KO da 29.05.2000 nema nastave. To znahi da slijedi produ>eni vikend od 27 (subota) do 30 (utorak) svibnja.

Iskoristite trenutak za odmor i pripreme za skori9ni ispitni rok.

Ernest

-- Anonymous, May 24, 2000


Moderation questions? read the FAQ