Web Kemijskog odsjeka

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Povodom svim moguhih kritika hekam konstruktivan naputak o otme na koji nahin popraviti stanje Web stranica Kemijskog odsjeka. Ukoliko netko >eli raditi na tome >eljno ohekujem poruku na e-mail ernest@chem.pmf.hr

Ernest

-- Anonymous, May 22, 2000


Moderation questions? read the FAQ