Skjxrt

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg mener det er en fordel at det blir normalt at menn ger i skjxrt. Det vil best bede for oss transer og samfunnet, spesielt for skaptranser.

-- Lise (andresenlise@hotmail.com), May 18, 2000

Answers

Stort utvalg :)

Jeg er helt enig med Lise.Tenk hvor lett det ville bli e fe klfr i rett stxrrelse.E fe et stooooort utvalg e boltre seg i.

-- (monah@spray.no), May 18, 2000.

skjxrt

Det er greit at gutter ger i skjxrt,, det finnes jo skjxrt som er lagd for gutter(menn).Men det me ikke ta glxden fra oss som vil vfre damer, jeg for min del ville ikke fxlt meg vel i ett skjxrt lagd for menn, for det er jo dame jeg vil vfre se jeg tror at vanlige gutter i skjxrt ikke tar bort gleden for oss "damer" vi vil fortsette e bruke dameklfr.Er enig at det kan bli mer akseptert at gutter ger i skjxrt og at det kan hjelpe SKAP transer heper denne utviklingen ger fort.:Men husk vi er damer ikke skapt for herreskjxrt;hvilken transe vile fxlt seg vel i ett slikt ? ikke jeg .

Hilsen : karine

-- karine (rkarine@hotmail.com), May 28, 2000.


skjxrt for gutter ingen ulempe forr oss

Det er greit at gutter ger i skjxrt,, det finnes jo skjxrt som er lagd for gutter(menn).Men det me ikke ta glxden fra oss som vil vfre damer, jeg for min del ville ikke fxlt meg vel i ett skjxrt lagd for menn, for det er jo dame jeg vil vfre se jeg tror at vanlige gutter i skjxrt ikke tar bort gleden for oss "damer" vi vil fortsette e bruke dameklfr.Er enig at det kan bli mer akseptert at gutter ger i skjxrt og at det kan hjelpe SKAP transer heper denne utviklingen ger fort.:Men husk vi er damer ikke skapt for herreskjxrt;hvilken transe vile fxlt seg vel i ett slikt ? ikke jeg .

Hilsen : karine

-- karine (rkarine@hotmail.com), May 28, 2000.


Moderation questions? read the FAQ