Here I go again

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei hei

Egentlig skal man vel vfre kort og konsis og ha bare et tema i hver melding. Men denne meldinga blir vist bede lang, lite konsis og inneholder flere tema. Har som dere kanskje har fett med dere et heller turbulent forhold til samboeren til broren min.(Bl.a pga dette turbulente forholdet er det greiere for meg e skille slik mellom ham og meg, selv om vi bor i samme kropp. Han litt mer enn meg, siden han stemmer med fysikken) Men, i alla fulla fall se har samboeren hans veldig vanskelig for e akseptere meg, og at han me skifte kjxnn med ujevne mellomrom. Hun fxler at han forsvinner, og hvem er hun da?. Han er ikke der, se da kun hun ikke vfre kjfresten hans, vennina mi vil hun ikke vfre, de vil hun velge selv, ikke fe en tvunget pe seg. jeg synes det blir vanskelig e forholde seg til et slikt dilemma. Pe den ene siden ser jeg jo at hun har helt rett, jeg blir pe en mete "elskerinna" hans, som han kan kose seg med ner det passer ham. Da blir hun stilt utenfor hans verden. Mens jeg pe min side vil gjerne dele ham med henne, og om hun ikke vil snakke med meg, er det greit. Synd e bli avvist, men jeg vil ikke tvinge meg pe, mer enn jeg nxdvendigvis gjxr de gangene han skifter. Dt sliter pe forholdet deres, at jeg er en se hyppig gjest, men hva kan jeg gjxre for at de to skal takle denne situasjonen. Et totalt forsvinningsnummer hadde kanskje vfrt greit, men det er alle parter innforstett med at det er ikke gjennomfxrbart uten store tap. Kanskje ikke av menneskeliv, men av livskvalitet om vi kan kalle det det.

Klem og alt sent fra Anne-Randi Who is back in town, and is going to stay there on her own right.

-- Anne-Randi (Anne-Randi@haringen.no), May 17, 2000

Answers

Re.: Here I go again

Jeg har vfrt sammen noen av de samme problemene selv. Det er viktig at dere snakker sammen og fer satt opp noen grenser som begge (ale tre) kan akseptere. Vi skal ikke xdelegge ver partner heller selv om vi xnsker e fremste som den andre delen i oss selv. Dette er forxvrig noe som ikke blir lettere ner en fer barn.

Hilsen Pia Jannicke

-- Pia Jannicke Vik (pia@vik.gs), May 19, 2000.


SV. Here I go again

Hei Anne-Randi Jeg vet ikke om dette er noe svar akkurat, mer en slags relasjonserklfring til din brors samboer. Jeg har det nemlig akkurat slik som henne. Selv om jeg aksepterer at min samboer forsvinner en gang i blant, fxler jeg meg veldig usikker pe den venninnen som dukker opp i hans sted. Jeg jobber med saken, og for ver begges skyld VIL jeg at det skal fungere. Jeg tror kjfrligheten er stor nok til e romme dem begge. Klem fra Mia

-- Mia Berg (mia_moro@yahoo.no), October 19, 2000.

Moderation questions? read the FAQ