Grand Prix

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Se dere Gran Prix i ger? Og han fra Island som gikk i skjxrt:-)) Ja verden ger Framover

-- kaja (kajath@online.no), May 14, 2000

Answers

Jeg se ikke Grand Prix, men mxtte en gutt i 20-erene som var ute sammen med jentekjfresten sin midt pe dagen i ger. Han gikk i T-skjorte, blomstrete sommerskjxrt og sandaler. Noe skjer - virker det som ;-))).

-- Jeanette (jeanettesolstad@hotmail.com), May 15, 2000.

Alle gutta i skjxrt?

Jammen... hvis alle gutter begynner e ge i skjxrt, hva vil skje med oss da? Blir lite kult e vfre transe hvis kles-skillet mellom menn og kvinner viskes helt ut, eller hva?

-- Tiki (ano@nym.com), May 15, 2000.

Alle gutta i skjxrt?

Jeg tror ikke at gutter i skjxrt vil xdelegge spenningen for oss transer. Mitt inntrykk er at spenningsniveet for de fleste er i hxyeste laget som det er ne ;-)). Kanskje kan dette pe sikt fxre til at flere transer veger seg frem i lyset?

Jeanette

-- Jeanette (jeanettesolstad@hotmail.com), May 16, 2000.


Alle gutta i skjxrt

Dette temaet demonstrerer vel hvordan en del av drivkraften bak transvestisme-fenomenet er det grenseoverskridende. Var manns- og kvinnedrakten (evt. ogse oppfxrsel og kroppssprek) likedan forsvant vel en vesentlig del av motivasjonen. Denne observasjonen burde kunne si oss noe om ersakene til fenomenet. Jeg tror ikke det er helt sammenlignbart ner menn som xnsker e ge i skjxrt viser til at kvinner har tatt i bruk bukser uten e bli sett pe som perverse. Kvinner bruker nok bukser av andre grunner enn menn bruker skjxrt. Blir det "stuerent" for menn e bruke skjxrt tenker jeg at ikke-transvestitter kommer til e bruke skjxrt og bukser ettersom det passer dem i forhold til humxr, vfr etc. Transvestismen vil ventelig etterhvert finne andre uttrykksformer, for essensen i transvestismen er vel e framste som kvinnelig pe deltid.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), May 16, 2000.

Moderation questions? read the FAQ