HMMM.

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

12.5. Hmm. nyt sitten ei endd ole photoshop-sivuja ?!Ei tullut ndhtyd kaikkia kuvia, vai onko ilmiv tilapdinen? Pitikv meiddn saada vield yksityikohtaisemmat arvostelut kuin vain kurssitodistus ??? Esitteitdkddn kursseistanne jatkossa, ei ole ndkynyt...mutta jos ne on samoja kuin nettisivuillanne, voin toki printata ne !!! KEVDT MIELTD !

-- Anonymous, May 12, 2000

Moderation questions? read the FAQ