Det jeg er glad for

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Det jeg er glad for, er at min kone har visst om det hele tiden og godtar at jeg Transer.Jeg fortalte om min legning ganske fort etter at vi ble i lag og hun lurte svfrt pe hva det var for noe.Da jeg fortalte hva det gikk ut pe se tenkte hun pe det en stund, og fant ut at det ikke var en trussel mot henne. Og ville gjerne se meg omkledd. No hender det at hun spxr om jeg ikke skal transe snart, for det er jo se lenge siden sist sier hun.

Min erfaring er at en me txrre og vfre frlig mot sin kjfreste ganske tidlig, txrre og ta sjangsen. Vise hvem du er i dobbel forstand.

Jeg har og fortalt det til tidligere kjfrester, og om de har lyst e fortelle det til noen se fer de bare gjxre det.

Mange klemma fra Mona.

-- (monah@spray.no), May 01, 2000


Moderation questions? read the FAQ