Klemmetxys (?)

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Blir litt sliten av at dere "jentene" stadig driver og "klemmer" hverandre ner dere avslutter et innlegg her. Ersaken er selvsagt at jeg aldri kunne tenke meg e klemme en mann, selv om han har kvinneklfr pe seg. Er selv skap-transe som er nfrmere 50 enn 40 er, men jeg har aldri hatt noe xnske om e bruke et jentenavn eller et xyeblikk tro at jeg har en kvinnelig eller mannlig side. Jeg bare liker e ge i dameklfr av og til, selv om trangen har avtatt med erene. Men ingen av dere fer "klem" fra meg. Bruker kvinnenavn her fordi mitt navn skal forbli hemmelig her i skapet...

-- (oddgerd@start.no), April 30, 2000

Answers

Klemmetxya

Hei Oddgerd!

Vi er alle forskjellige. Du har valgt din mete e vfre transe pe. For mange av oss blir det noe trangt i "skapet". Vi vil ut i verden og vise at vi har en feminin/kvinnelig side ogse. Hva er da mer naturlig enn at vi oppfxrer oss som kvinner flest - bl.a. gir en god klem til en venninne eller venn ner vi mxtes????? De fleste menn har mye e lfre av kvinner, bl.a. evnen til nfrhet overfor andre. Kanskje du skulle forsxke e klemme en god venn en gang, det er faktisk fullstendig ufarlig - og har nxdvendigvis ingenting med homofili e gjxre. Personlig gir jeg klem til mine beste venner (kvinner og menn) enten jeg ger kledd som kvinne eller mann. Men som sagt: Vi er forskjellige. Det me vi akseptere. Klemming er helt flott faktisk - syns ne jeg.

MVH Jeanette

-- Jeanette Solstad (jeanettesolstad@hotmail.com), May 02, 2000.


Klemmetxys

Har ingen problemer med e godta at folk er forskjellige fra meg. Jeg er ogse sepass gammel at jeg ikke strever sfrlig i forhold til homofili og egen (merkverdige) legning. Men uansett situasjon, se liker jeg altse ikke at menn tar pe meg, og jeg liker aldeles ikke e ta pe menn. Ner jeg er omkledd, se er det aldri noen andre til stede, se jeg har ikke testet det konkret. Men jeg tror neppe det ville vfre noen forskjell.

-- (oddgerd@start.no), May 07, 2000.

Moderation questions? read the FAQ