TOIVOTUKSIA

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HAUSKAA PDDSIDISTD JA ILOISTA VAPPUA JUURI SINULLE !!!

Ndyttdd ihan kivoille nuo valmistuneet lopputyvt, hyvid ideoita monilla ollut! Ja rohkeutta niille jotka vield vdsddvdt omaansa !!!

KEVDINEN HEI HEI ja toivottavasti opimme syksylld paljon lisdd !!!

-- Anonymous, April 17, 2000


Moderation questions? read the FAQ