En liten oppklaring,mine damer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Ne vet ikke jeg hva som har skjedd her inne,men da jeg var innom her for e lese Gjesteboken se jeg mitt navn var nevnt som at jeg skulle ha bedratt min kone!Det har jeg verken aldri gjort eller kommer til e gjxre.Jeg har da se vidt jeg vet,aldri skrevet noe om dette pe deres Forum.det eneste jeg sa om min kone var at hun var den eneste som visste om at jeg likte e kle meg om som dame av og til og at hun godtok dette.Jeg har se vidt jeg vet aldri hatt noe innlegg her inne om at jeg er forelsket i en annen og skal ge fra min kone etter mange ers ekteskap.Dette synes jeg er en ren fornfrmelse mot meg! Tror jeg vurderer mitt eventuelle medlemsskap i FPE en gang til. Anne-Lisa

-- Anna-Lisa (anna_lisas@hotmail.com), April 11, 2000

Answers

Om e missforste

Det er enkelt det!

Anne Randi skriver om sin egen situasjon - og for den som ikke har en forsteelsesfull partner, se er det jo lett e kjenne seg igjen i det hun skriver. Men som du selv sier: du har jo ikke de problemene - og hvordan Anne Randi oppfatter sin situasjon fer ste for hennes egen regning.

Anne Randi sitter heller ikke i styret i FPE og er som alle andre her pe denne oppslagstavlen et selvstendig individ som skriver ut i fra hva hun selv vil.

Denne oppslagstavlen finnes som et fristed pe internett for at alle transer (ogse de som ikke mette vfre med i FPE) skal kunne skrive det de har lyst til. Oppslagstavlen kan ogse vfre et sted e fe luftet sine egne frustrasjoner, og det er jo bra e ha et slikt sted. Verre blir det ner noen missforster hverandre. Anne Randi - les litt bedre neste gang ner du skal svare noen.

Anna-Lisa - heper ikke du tar innlegg pe denne siden som noen personlig fornfrmelse - er sikker pe at det var godt ment fra Anne Randi, men en kan jo med de beste intensjoner spenne bein for andres selvfxlelser, og det har nok skjedd her.

klem fra Webredaktxren

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), April 11, 2000.


Beklager

Hei Anna-Lisa

Beklager at jeg har tredt deg for nfr, men jeg har skrevet ut fra min situasjon, hvordan jeg opplever forholdet til min partner. Og hvordan hun forholder seg til meg.

Klem og senn Anne-Randi

Who is back in town, and are going to stay there, on her own right.

-- Anne-Randi (Anne-Randi@ingen.no), April 12, 2000.


Moderation questions? read the FAQ