beskjed

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

hei skri v meg gjerne.Jeg sxker kontakt hilsen helene

-- (rolf@it-is.no), April 04, 2000

Answers

Xnske om kontakt

Hei Helene!

Hyggelig at du kommer pe banen. Hvis du xnsker kontakt eller medlemsskap, kan du kontakte foreningen igjen pe e-mail: FPE-NE@online.no, eller pe tlf. 64 87 55 45. Vi hxrer gjerne fra deg med det fxrste.

MVH Pia

-- Pia (FPE-NE@online.no), April 05, 2000.


Moderation questions? read the FAQ