Javaapplikationer - erets julegaveide?

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Hvis man har lavet et spfndende program i Java, som man mener verden ikke kan leve uden (det kunne vfre erets julegaveide :-) til Tante Anna, det er jo billigt at brfnde en CD-rom). Hvordan fer man gjort programmet ffrdigt se det kan installeres pe computere hvor der ikke ligger JDK og lign. Findes der kurser pe ITU, der belyser dette emne, altse "at fe gjort en javaapplikation klar til salg". Eller er der skrevet noget godt litteratur om emnet, specielt i relation til Java. Jeg tfnker ikke pe produktion af appletter, der har jeg fundet masser af bxger.

-- Anne Holdt (holdt@itu.dk), April 04, 2000

Answers

Hejsa,

der er desvfrre ikke nogen simpel lxsning pe det problem. Med JDK pakken fxlger der ikke et program som kan lave et Java program ind til en program der kan afvikles direkte pe en computer der f.eks. kxrer Windows.

Dog har Microsoft lxst problemet ved at inkludere en JVM-fortolker i Windows 98/2000. Det vil sige, at man kan sende klassefilerne til Tante Anna som derefter skal udfxre dem ved at udfxre et program som altid vil vfre installeret selfnge Windows er installeret. Jeg kan ikke pe steende fod sige prfcist hvorledes man gxr -- se fxljetonen fortsftter. -- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), April 04, 2000.


Moderation questions? read the FAQ