Overfxrsel af variabler

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan overfxrer man en flerleddet streng som indholdet af en variabel med url'en, fx
  http://hug.itu.dk:8043/sange.tcl?sang=En lille nisse rejste


-- Helene Madsen (helene@itu.dk), April 04, 2000

Answers

Det er noedvendigt at kode strengen saaledes at mellemrum bliver erstattet med %20, etc... Du kan bruge tcl-kommandoen ns_urlencode til kodningen:
 <a href=\"http://hug.itu.dk:8043/sange.tcl?sang=[ns_urlencode "En lille nisse rejste"]\">slet</a>


-- Martin Elsman (mael@itu.dk), April 04, 2000.

Moderation questions? read the FAQ