mjesto za kantinu (privremeno dok je i faks privremeno ne gore)

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Na li smo (marija i ja) privremeno rjeenje za mjesto kantine pmf-a uzevi u obzir poloaj svih zgrada pmf-a mislim da bi nam najbolje pasala gradska kavana jer se nalazi otprilike na sredini (jednakoj udaljenosti od svega) zanima nas (huli smo da je sad zatvorena) dali postoji mogufnost otvaranja kavane i mogu li studenti pmf-a dobiti neki popust (uz predohenje indexa naravno)?

-- Anonymous, March 28, 2000

Moderation questions? read the FAQ