Problemer med at ebne JavaEdit

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Hjfflp - Jeg kan ikke ebne JavaEdit, er der nogen grund til dette? Normalt kan man ge ind gennem Command Prompt, nu kan jeg ikke!

-- Camilla Hvilsom (hvilsom@itu.dk), March 26, 2000

Answers

Hejsa,

jeg bliver nxdt til at have noget mere information. Hvis det er pe ITU, se skal du enten ge til EDB-afdelingen eller komme op og hente mig se vi kan se pe det sammen.

Hvis det er pe din egen maskine, se kan det skyldes at din PATH ikke er sat korrekt op. For at konstatere og ordne dette skal jeg vide prfcis hvor programmet javaedit.exe ligger og jeg skal have en udskrift af filen c:\autoexec.bat (jeg regner med at du enten benytter Windows 95 eller 98). Du kan sende autoexec.bat pr. email hvis du vil

-- Niels

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 27, 2000.


Moderation questions? read the FAQ