Volleyball-transvestitter blir kassasuksess

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Volleyball-transvestitter blir kassasuksess: En film basert pe en sann historie om et transvestitt-volleyballag er blitt en stor kassasuksess i Thailand. Men regissxren sier at han hadde mer enn penger i tankene da han lagde +Satree Lek;, eller Jernkvinnen.

-- Elin Solheim (elinsolh@online.ne), March 25, 2000

Moderation questions? read the FAQ