Java57

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

I java57 laver man en rfkke metoder f1, f2 til f5 Kan man kalde dem i rfkkefxlge med en for-lxkke? Fx: for (int i=1; i<=5; i++) Og se f'i'(x) Hvlken syntaks bruges i denne linie?

-- Stig Lundbech (stig@itu.dk), March 23, 2000

Answers

Hej Stig,

ja, du kan kalde alle fem metoder i kroppen af den samme for-lxkke, men ikke pe den mede du foresler. Du bliver nxdt til at anvende det navn, som du har givet metoden, f.eks.

 for (...) {
   y = f1(x);
   gr.drawOval(...); // Tegn prik.
   y = f2(x);
   gr.drawOval(...);
   y = f3(x);
   gr.drawOval(...);
   y = f4(x);
   gr.drawOval(...);
   y = f5(x);
   gr.drawOval(...);
 }

Koden ovenfor er fndret / reduceret i forhold til min lxsning.

Happy Hacking

Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 23, 2000.


Moderation questions? read the FAQ