Jatkoa? Tapaamisia?

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Kurssilaisilta on tullut harvakseen myvs sellaista palautetta, ettd jatkokurssi olisi paikallaan jonkin mittaisena. Pddteltdisiinkv tastd, ettd kaikki eivdt vieldkddn tulleet tdysinoppineiksi? No, tuumailimme kuitenkin, ettd noin kuuden tehtdvdn jatko-opinnot voisivat olla mahdollisia, asiaahan tietysti riittdisi. Jos innokkaita on, niin pistdkddpd mailia alustavan kiinnostuksen merkiksi. Sitovia ilmoittautumisia kysellddn vasta sitten, kun ohjelma on valmis.

Jdrjestdmme elokuussa viikon (= 5 pdivdd) mittaisen digitaalisen kuvan tyvpajan. Osa ohjelmasta on tietysti kuvankdsittelyd ja tdmdn kurssin kdyneille kertausta, mutta toinen puoli on sitten skannausta, digikameralla kuvausta, tulostusta, esitysohjelmia, multimediaa jne. Harrastuneet ovat tervetulleita, kurssin esitteen saa pyytdmdlld - mailia siitdkin!

Ja, lopuksi, -- jos kiinnostusta kertaukseen paikan pddlld Vantaalla on, voimme jdrjestdd esim. viikonlopputapaamisen nimenomaan tdmdn etdkurssin osallistujille kesdn korvalla. Kertaustehtdvid, keskustelua kuvankdsittelystd ja niitd kameroita, tulostimia ja skannereita... Arvasitte jo: mailia aiheesta, niin asiaa ldhdetddn viemddn eteenpdin.

Oletettavasti valtaosa kurssin loppuun suorittaneista aikoo kdyttdd taitojaan aktiivisesti jatkossakin. Tdydentdvdd koulutusta ei ole kovin laajalti tarjolla, mutta pyrimme suunnittelemaan soveltuvia kursseja, tietysti aina silld edellytykselld, ettd ns. maksavia asiakkaita lvytyy....

Tyvskentelyintoa kevddn korvalla

Sakari

-- Anonymous, March 17, 2000

Answers

Ilman muuta vastaava jatko-kurssi, sehdn olisi kivaa !!! Kannatan ennenmuuta juuri etdkursseilua, kun olen niin huono ldhte- mddn keskustan ulkopuolelle...oli kuinka kiva juttu tahansa. ILOISTA KEVDT AIKAA VAAN KAIKILLE !!!

-- Anonymous, March 27, 2000

Viikonlopputapaaminen kesdn kynnykselld olisi eritdin miellyttdvd tapahtuma. Varmaankin keskustelemalla toisten kurssilaisten kanssa suoraan ja kyselemdlld vield neuvojasi Sakari saisimme miellyttdvdn pddtvksen hienolle kurssille!

Mahdollista yhteydenottoa odottaen

Kalervo

-- Anonymous, March 29, 2000


Runsaat kiitokset kurssista. -Jos keskustelu on ollut heikkoa, johtuu se ainakin minun osaltani siitd, ettd olen kdyttdnyt aikani itse asiaan. Kun pdivdkaudet tyvssd ja vapaa-ajat muuten on runsaasti tekemisissd erilaisten ihmisten kanssa, ei ole riittdnyt halua/tahtoa/jaksamista endd tddlld seurustella muuta kuin ohjelman ja kuvien kanssa. Olisi kylld ihastuttavaa osallistua viikonloppukurssille ja tavata mukana olleita ihmisid, mutta kun se Helsingin seutu on niin syrjdssd! Syksylld haluan kylld jatkaa tdtd etdopiskelua. Tdysinoppineita tdltd alueelta tuskin paljon lvytyy! Hyvdd kevdttd, ihmiset! Sirkka Liisa fren Kokkola i Vsterbotten

-- Anonymous, April 10, 2000

Moderation questions? read the FAQ