Ditt Eget Parfymeri

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har ne Blitt Forhandler for L R Kosmetikk. LR Er et tysk selskap som selger Kvalitetskosmetikk og Smykker,vesker,kolkker osv gjennon selvstendige forhandlere. For oss transer er det jo helt genialt e kunne ha sitt eget parfymeri og kunne bestille inn varer til seg selv pe denne meten . Varene kommer pe postoppkrav i en helt annonym innpakkning. Og LR har ogse produkter for menn og faktisk er det mange menn som driver og selger dette. Se om en en pe posten og henter dette vil det ikke vekke noen oppsikt. Og i tillegg til e skaffe seg egne varer se kan en jo selge til familien,venner arbeidskolegier osv. Jeg kan verve andre som forhandlere og det eneste en binder seg til e kjxpe er varer for 1000kr i innkjxpspris og en startpakke . med Parfymeprxver kosmetikkens ABC og div kataloger og blanketter osv som koster 500 kr alse tilsammen 1500 kr . Se er en i gang med sin egen butikk og har plutselig sitt eget parfymeri. Varene har i allefall en meget god kvalitet og kan ikke samenlignes med billige produkter. annet en pe pris Og en kan opparbeide seg en Bonus "P V som det heter . Er en virkelig flink og bede verver andre og selger bra fer en en Mersedes firmabil fra LR til disposisjon. Synes noen dette hxres litt "Tupperware" ut? Det er pe en helt annen mete . en me ikke jobbe mer en en selv har lyst til og eventuell bonus fer en utbetalt i kroner og ikke i masse plasting som en ikke har bruk for da skapet er fullt av det fra fxr. Og en fer tilgang til masse flotte produkter. som en ellers ikke alltid synes det er like greit e handle . Er noen interesert i dette se send meg en mail til kajath@online.no

-- Kaja (kajath@online.no), March 08, 2000

Moderation questions? read the FAQ