Opgave Java53

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

I opgave Java53 bliver man bedt om at lave en metode public int getDato -er det ikke forkert at lade metoden returnere en vfrdi af typen int??? Skal det ikke vfre af typen Dato??

M.v.h. Tine Thorn

-- Tine Thorn (thorn@itu.dk), March 08, 2000

Answers

Jo, du har helt ret. Metoden har altse fxlgende returtype og metodesignatur:

  public Dato getDato(), som returnerer reservationens dato.

Jeg beklager fejlen.

Happy Hacking

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 09, 2000.


Moderation questions? read the FAQ