Opgave Java43

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Hvorfor returnerer metoderne farvekopi og kopi en vfrdi af type double?

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 06, 2000

Answers

Det er meningen at metoderne

double farvekopi()
double farvekopi(int antal_kopier)
double kopi()
double(int antal_kopier)

skal returnere saldoen efter kopieringen.

Opgaveteksten siger desvfrre ikke dette eksplicit.

Happy Hacking.

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 06, 2000.


Moderation questions? read the FAQ