Bla bla bla

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Gratulerer Kaja! Jeg er stolt av deg, dette innslaget er vel noe av det viktigste som har hendt oss for e xke forsteelsen for ver legning pe mange er. Jeg diskuterte det med kona etterpe, hun fikk et mere positivt inntrykk som jeg er overbevist om at resten av seerene gjorde.

Klem fra Monica.

-- Monica (monicanass@hotmail.com), March 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ