Diplomirani kemicarke/kemicari

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Hitno trebam informacije o diplomiranim kemicarima/kemicarkama s prosjekom oko 4.O

Postoji mogucnost uposljavanja na IRB-u.

Ernest

-- Anonymous, March 03, 2000

Answers

Poruka trenutno nema vaznost no mozda vrijedi razmisliti o mogucnosti pokretanja baze s podacima o ljudima koji nemaju zaposlenje a vezani su uz Kemijski odsjek PMF-a

Molim misljenje ili komentare

-- Anonymous, March 27, 2000


Moderation questions? read the FAQ