Hvorfor er "randomRange" en ukendt kommando?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej,

Jeg undrer mig lidt over at randomRange ikke genkendes.

Jeg skriver f.eks.

%randomRange 100

og fer svaret

invalid command name "randomRange"

Samme melding fes ner jeg forsxger at kompilere koden fra opg. 2

Skal der hentes et bestemt bibliotek og i se fald hvordan gxr man det?

med venlig hilsen Sxren

-- Sxren Jacobsen (sej@itu.dk), March 02, 2000

Answers

Yeps - det er fuldstaendig rigtigt!

-- Martin Elsman (mael@itu.dk), March 03, 2000.

OK, jeg har fattet det.

Kommandoen kendes ebenbart kun af AOL-serveren og er ikke en del af "standard-tcl". Den kxrer i hvert tilfflde pe hug.itu.dk. Er ovensteende mentale model korrekt?

mvh Sxren

-- sxren jacobsen (sej@itu.dk), March 02, 2000.


Moderation questions? read the FAQ