Java.txt.DecimalFormat

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Hej,

hvor kan jeg finde klassen DecimalFormat til opgave 41? (se vidt jeg kan se er den ikke pe URL:http://www.itu.dk/courses/GP/F2000/Eksempler/)

Tak, Sanne

-- Sanne Olsen (sanne@itu.dk), March 01, 2000

Answers

Hejsa,

Klassen DecimalFormat fxlger med JDK pakken, se alt hvad du skal gxre er at skrive

  import java.text.DecimalFormat;
  

i den fxrste linie i filen hvor du benytter metoden twodec.

Happy Hacking

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 02, 2000.


Moderation questions? read the FAQ