Bla bla bla

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg vil bare si at jeg skal vfre med i ukas program av Bla bla bla Med Anne Cath Herland pe NRK Det tas opp i kveld tirsdag g sendes torsdag kl 2230. Har noen av dere lyst til e vfre publikum Omkledd eller ikke se er det bare e mxte opp ved NRk sin publikumsinngang i kveld kl 2045 Det er i dag 29 februar. se kommer dere inn som publikumere om noen skulle hal lyst til det.

kaja

-- kaja (kajath@online.no), February 29, 2000

Answers

Se morsomt at du stilte opp der Kaja :-) Du tok deg bra ut, og svarte godt :-)

Stolt av deg. klem Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), March 02, 2000.


Moderation questions? read the FAQ