Teori

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Det er sikkert mange av oss som har lurt pe hvorfor? Er det egentlig se viktig? Iallefall fikk jeg presentert en ny teori her forleden. Og den ger ut pe at jeg (og andre transer) har levd som kvinne i flere av de foregeende liv, og har ne trxbbel med e klare overgangen til det e leve dette livet som mann. Man kan vel si at det e ha vfrt kvinne i flere liv fxr dette har preget sjelen/psyken se mye at det fxlger med til mitt nye liv i en mannskropp. Stemmer dette kan jeg jo hepe at dette bare er en mellomstasjon til neste liv som kvinne. Eller som man i senere tid har kommet fram til, at hxna bare er en ting egget har funnet opp for e lage nye egg.

Klem og senn Anne-Randi

-- Anne-Randi (ha`kke@epost.no), February 28, 2000


Moderation questions? read the FAQ