Obrana

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Zaboravih. A ta sa mukim rodom?

-- Anonymous, February 28, 2000

Answers

Bez muskog roda sam ko bez dizalice. Kajjaznam, zovi Brzovica...

-- Anonymous, February 28, 2000

to se tihe uzvanika na tvoju obranu, savjetujem ti da kontaktira portugalsku ambasadu. Hujem da su povefali broj zaposlenih Portugalaca odkad je Rahan posjetio tu zemlju. Inahe, ima li Rahanova posjeta Portugalu veze s tobom (sve se dogadjalo u vrijeme tvojih dobrih odnosa s Portugalom)?

-- Anonymous, February 28, 2000

Moderation questions? read the FAQ