Pdivdd, ndkemiin, kiitos...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HEI KAIKKI !!! Tdmd on kylld ollut varsin hiljainen keskustelu-kanavaksi ja nyt kun kurssi alkaa olla lopputyvtd vaille ohi...niin tuskinpa keskustelukaan tdssd endd yltyy---vai kertoisitko mitd pidit kurssista ??? Itselldni on ollut kovasti tyvkiireitd, joten en ole ehtinyt omaa lopputyvtd saada valmiiksi vield...mutta kokonaisuudessa tdmd on ollut minusta oikein hauskaa ja olen oppinut paljon uutta kurssilla !!! KIITOS opettajille ja kiitos "seurasta" kurssikavereille (tosin se seura on ollut varsin olematonta) ja toivon kaikille kaikkea hyvdd jatkossa !!! Kauanko me kurssilaiset muuten "saadaan/voidaan" tdlld palstalla kdydd lukemassa ja "puhelemassa" ??? T: Minni (yliaktiivinen tddlld kdyvd???)

-- Anonymous, February 28, 2000

Answers

Keskustelupalstaa toki voidaan ylldpitdd jatkuvanakin, jos sille on kdyttvd, eli keskustelua syntyy. No, kovin innokasta se ei ole ollut - etukdteen ajattelimme, ettd toisiaan tapaamattomat ihmiset saattavat innostua paljonkin neuvottelemaan tehtdvien ongelmista ja muista kuvankdyttvvn liittyvistd asioista. Osalle on varmaankin ollut hiukan vieras ja outo osin englannin kieltd vilahteleva kdyttvliittymd. Osa taas on kaiketi vain halunnut puuhata yksinddn olematta suuremmin yhteydessd muihin kurssilaisiin.

Vilkas keskustelu toisi uusia asioita ja ndkvkulmia esille. Me kurssin vetdjdt emme tietysti huomaa ldheskddn kaikkea, ei sinne pdinkddn. Keskustelu voisi toimia tdydentdjdnd ja nostaa esille asioita, jotka muuten jddvdt huomaamatta. Luulenpa, ettd mikdli innostumme toiseen kierrokseen kurssin toteutuksessa, 'pakotamme' ihmiset joillakin tehtdvilld osallistumaan myvs keskusteluun - ainakin alkuoutous vdistyisi siten.

-- Anonymous, March 17, 2000


Kurssi loppuu eli lopputyvt on tehtdvd viimeistddn 31.5. mennessd. silloin varmaan loppuu keskustelupalstakin, joka ei tosin kovin aktiivinen ole ollut.

-- Anonymous, March 01, 2000

Minna! Minulla ainakin on ollut kddet tdynnd kaikkea mahdollista. Olen hyvin tyytyvdinen tdhdn kurssiin, jossa ei endd tarvitse sen enempdd seurustella vaan saa periaatteessa ottaa ajan kurssiin mistd ajasta vuorokautta vain se sattuu itselle passaamaan. Tietysti olisi kiva tutustua uusiin ihmisiinkin - toisaalta tapaan ihmisid jatkuvasti, uusiakin. Mutta jos olisi jossain vaiheessa kurssia vaikka viikonloppu yhdessd, voisi se antaa lisdd sisdltvd juuri tdhdn kanssakdymiseen! Hyvdd kevdttd 2000 Sirkkis

-- Anonymous, March 06, 2000

HEI TAAS...mind olen voinut kdydd tdtd kurssia VAIN klo 9-17 vdlilld ja tyvpaikaltani ja arkisin...enkd suinkaan edes pdivittdin---joten ei tdd kaikille ole ollut "milloin vain" kurssi. Mielestdni on sddli, kun tddlld ei ole ahkerammin kdyty - silld tdstd olisi voitu saada kokemuksia jakava/opettava keskustelupaikka...siis lisdd materiaalia kurssiin. Mutta kukin taaplaa tyylillddn, mind olen tdmmvinen "helposti kirjaileva" ja kun tddlld on niin helppo poiketa ,vaikka joka pdivd samalla kun lukee muun sdhkvpostinsa...

-- Anonymous, March 06, 2000

Moderation questions? read the FAQ