Brystproteser og parykker

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Pe Toten kan du kjxpe store brystproteser og BH i den stxrrelse du selv xnsker. Jeg forhandler og tilpasser, bare bestill time pe forhend. Da er du velkommen til Mjxsdistriktet. Fredag 3 Mars skal Herdotten frisxr vfre her med stort utvalg av parykker. Hun vil hun vil tilpasse parykk utfra din ansikts fasong og velge farge utfra dine personlige hudtoner, xyne og bryn. Hilsen Marin og Anita

-- Marion (maarnt@online.no), February 25, 2000

Moderation questions? read the FAQ