printversion af slides

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Er det muligt at du kan lave en printervenlig version af dine slides? Som de ligger nu me vi enten ofre mange print eller mxjsommeligt Cut'n Paste, der me vfre en smart tcl. kode der kan samle al teksten i it tekstdokument...

-- Rikke Mxller (rikke@itu.dk), February 24, 2000

Answers

Se kom lxsningen til at konvertere en prfsentation i WimpyPoint til en enkelt HTML-side: SlideExtractor.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), September 26, 2000.

Moderation questions? read the FAQ