disketere

greenspun.com : LUSENET : Kfledyr : One Thread

Hejsa frk. millner.

Hvordan disketere man?

Skal man vende ansigtet mod skfrmen eller med vinden?

Kunne man i stedet dissikere?

MVH Christian

-- Christian (hagel@itu.dk), February 23, 2000


Moderation questions? read the FAQ