Stote stxrelser

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg er hengt opp i store stxrelser pe BH og brystformer. Noen som har noen butikk tips eller komentarer

Kristin

-- Kristin (kristin85@hotmail.com), February 22, 2000

Answers

Ta en titt her!

Jeg fant denne en dag jeg drev med windows shopping): http://bras4u.com/index.html

Her ser det ut til at du kan fe hvpr store BH'r som helst. jeg har ikke prxvd e kjxpe herifra. Har noen andre det?

hva skal man fylle slike kjemper opp med?

beste hilsner fra Lena

-- Lena (xxx@sol.no), February 23, 2000.


Moderation questions? read the FAQ