Hvordan kan jeg importere class filer pe min hjemme-pc

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Da jeg forsxgte at lxse opgave 29, blev jeg opmfrksom pe at trykte program histogram ikke ville kxre, da jeg ikke kunne fe lov til at importerer class random - programmet kunne ikke finde filen random.class. Derefter forsxgte jeg at unzippe den store classzip fil men heller ikke dette hjalp. - Har du en lxsning pe dette problem ?

Venlig Hilsen NIkolai Steenstrup.

P.S Jeg har installeret jikes og sat jikespath i autoexec.bat

-- Nikolai Steenstrup (nikolai@itu.dk), February 18, 2000

Answers

Du skal ikke unzippe classes.zip.

At klassen Random.class ikke kan findes skyldes enten at CLASSPATH eller JIKESPATH ikke er sat korrekt op. For at lxse dit problem skal jeg bruge fxlgende: din c:\autoexec.bat fil info om du benytter javac eller jikes katalog hvor jdk pakken er installeret

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), February 22, 2000.


Moderation questions? read the FAQ