Hvordan fer man tcl til at sende email

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan fer man tcl til at sende email. Mao. nu hvor vi kan sende variablerne fra en form til et tcl program, hvordan kan vi se lave det der ligger bag opgave d i xvelse 1. Jeg kan godt skrive formen og tcl programmet, men ved ikke hvordan den sender emalli eller returnerer en statisk side som Telegraph gxr.

MVH Christian

-- Christian (hagel@itu.dk), February 18, 2000

Answers

Du kan bruge kommandoen qmail. Her er et eksempel paa et web-server tcl-program, som sender en email:
  set_form_variables
  qmail "mael@itu.dk" "$email" "$subject" "$body"
  ns_return 200 text/html "Besked sendt!"
Det forudsaettes her at en form-side saetter variablerne email, subject og body. Se eventuelt man-siden for ns_sendmail paa http://dev.scriptics.com/man/aolserver3.0/tapi-118.htm#48166. Kommandoen qmail fungerer ligesom ns_sendmail, som er fjernet pga. sikkerhedsproblemer.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), February 18, 2000.

Moderation questions? read the FAQ