Sever Error og opgave F

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Vedr. opgave F Jeg fer den varslede 'Server Error' ner jeg afprxver min side, dvs. trykker pe 'Submit Query'. I Server.log ster der:

[17/Feb/2000:17:08:31][8130.8196][-conn4-] Notice: nsd.socket: starting: waiting for connections Hvad gxr jeg?

-- Helene Madsen (helene@itu.dk), February 17, 2000

Answers

Hej Helene

Det ville hjflpe, hvis du uploadede din kode fra dit TCL program, se vi kunne se om der var noget galt i det.

MVH Christian

-- Christian (hagel@itu.dk), February 18, 2000.


Pe sammespxrgsmel fik jeg flg. svar af Martin:

Der kan vaere to aarsager til fejlen:

1) set_form_variables kommandoen kaldes ikke i toppen af Temp.tcl filen

2) du har ikke navngivet variablen som tempf i temperatur.html filen; der skal vaere en linie:

<input type=text name=tempf size=7>

Cheers,

Martin

-- tess gaston (tess@itu.dk), February 18, 2000.


Du skal kigge i bunden af din server log! Du kan bruge siden http://hug.itu.dk:8002/webserver.html til at se din server log og til at trunkere den (goere den tom).

Jeg kan se i din server log at du har stavet forkert til set_form_variables.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), February 18, 2000.


Moderation questions? read the FAQ