Lame Security crew

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

Hvorfor i helvete er de jfvlene i security crewet ?!?!?

-- redruM (Satan@manson.666), February 16, 2000

Answers

Fordi de er jfvlige :)

-- BigBrother / Amphibic (cyberodd@hotmail.com), February 23, 2000.

Vel.. :) DE er der fordi de kommer til e gjxre en god jobb og ogse pga. at vi kjenner de godt og at de er kjent for e ikke vfre redd for noe eller noen ...mwhohahahahah ..neida :)

-- Leif Richard Egge (bronix@hotmail.com), February 23, 2000.

Jfvler?

Kunne du tenke deg e vfre _litt_ mer konstruktiv ner du kommer med kritikk av security crewet, evt. andre crew?

At du synes at de er noen jfvler hjelper ikke oss en dritt, og det vil ihvertfall ikke fe oss til e fjerne de...

-- Stian Lindhom (xbit@c2i.net), February 24, 2000.


3 av de som er i Security Crew ger pe Tae Kwon DO !!!!!!..

Ja......Hvis du mener at de er for derlig til e vfre vakt ..se....

-- (hadet@hotmail.com), February 27, 2000.


bare de ikke er like jfvlige som sec folka pe Tg se blir nok partyet kult det

-- Kristian Rosseland (kroesen@online.no), March 01, 2000.


Moderation questions? read the FAQ