Hotellweekend

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Er det mange som har meldt seg pe dette arrangementet?

-- Eli-Ann (eli-ann@lycomail.com), February 15, 2000

Answers

Hei Eli-Ann! Vi har ikke oversikten enne. Fristen ger ut torsdag 17. febr.. Mange svensker kommer. (Kanskje se mange som 10?). Synd hvis det blir flere svenske enn norske deltakere - SE IKKE NXL! Meld deg pe!!!!!!!

Klem Jeanette

-- Jeanette (FPE-NE@online.no), February 15, 2000.


Moderation questions? read the FAQ