Demoer?

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

Hey Jeg har aldri vfrt pe no dataparty fxr bare et par hfljer i meneden pe no mininettverk med 20 stxkker....se jeg gleder meg STORT Jeg har ogse sett at det kommer til e bli no demo konkurannser...hvordan demoer er det? Hvordan kan jeg lage en demo? dah..kan jeg kanskje prxve meg litt...fram....

-- Lars Olafsen (lars_olafsen@yahoo.com), February 15, 2000

Answers

for e lage en demo me du fxrst lfre deg e programmere. Du kan laste ned demoer fra www.scene.org og www.hornet.org Om du ikke kan code, se finnes det info om hvordan du lfrer deg faget pe www.programmersheaven.com eller du kan spxrre noen pe Density 2K som driver med det.

det er ikke vanskelig, men det tar tid e lfre seg.

BigBrother of Amphibic Entertainment

-- BigBrother / Amphibic (cyberodd@hotmail.com), February 23, 2000.


I tilleg til det bigb sa se vil jeg bare si at det vil bli workshops pe Density hvor folk kan lfre seg litt av hvert om demosnekring .. se velkommen skal du vfre :)

Bronix - Density 2000 organsiser

-- Leif Richard Egge (bronix@hotmail.com), February 23, 2000.


Demoer = Animasjoner, right? eller er det dette programmeringsgreiene som remedy driver med?

-- Kristian Rosseland (kroesen@online.no), March 01, 2000.

Demoer er ikke animasjoner!

Demoer = det greiene Remedy driver e programmerer ja, og Pulse, Orange, TPOLM, FC, Triton, TP, Proxima, TBL etc etc..

-- xbit / sw (xbit@c2i.net), March 03, 2000.


sorry da prxvde bare e spxrre et enkelt spxrsmel kan ikke noe for at jeg ikke er se smart som deg

-- Kristian Rosseland (kroessen@online.no), March 07, 2000.


Moderation questions? read the FAQ