Aflevering

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan skal xvelserne afleveres?

-- Martin Elsman (mael@itu.dk), February 14, 2000

Answers

Oevelserne afleveres ved at benytte CourseGrader's feature til at indrapportere at du er faerdig med oevelsen. Foerst skal du have tilsendt et password fra CourseGrader. Herved kan du logge paa CourseGrader og indrapportere at du har afleveret oevelsen. CourseGrader giver dig ogsaa mulighed for at se hvor mange point du har faaet for tidligere oevelser.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), August 31, 2000.

Moderation questions? read the FAQ